background

Skláři z Orlických hor

Orlické hory patřily po několik století k oblastem, kde se vyrábělo proslulé české sklo. Vzniklo zde několik sklářských hutí. Orlické hory skýtaly téměř vše, čeho bylo k výrobě skla k zapotřebí a to dostatek vody a dřeva, které bylo základní surovinou sklářů pro vytápění pecí a přípravu popele; rovněž také ložiska vápence a křemene, důležitá jako zdroj výchozí suroviny pro tavení skla. Šestnácté století a léta před vypuknutím třicetileté války byla zlatým věkem skláren v Orlických horách. Sklářská privilegia dovolovala hut'mistrům zaměstnávat řemeslníky a zajišt'ovala jim i sklářským dělníkům osvobození od robot. Sklárny sehrály velkou úlohu při osidlování Orlických hor.

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v Orlických horách

Sklářskou tradici v Orlických horách představuje muzeum v Deštném, kde se můžete seznámit s historií sklářské výroby i tradičními postupy výroby. V roce 1990 si v muzeu skláři postavili také vlastní pec, v níž topí dřevem, jak to bylo dřív běžné. Každoročně se v muzeu ve spolupráci s novoborskými sklářskými mistry koná v prvním srpnovém víkendu experimentální tavba a tvarování skla „Tavení skla dřevem“. V okolí Deštného je pro milovníky turistiky připravena naučná stezka S Kačenkou po stopách sklářů.

Info pro skupiny: Pro větší skupiny je nutné objednat prohlídku předem. Možnost prohlídek dle dohody i mimo otvírací dobu.

Otvírací doba a vstupné: út – ne: 9 – 17 hod, provoz omezen v listopadu a dubnu. Vstupné dospělí 40,-Kč, děti od 6 let 20,-Kč, děti do 6 let zdarma.

Kontakt: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, Deštné v Orlických horách 133, 517 91, www.villanova.cz, www.obec-destne.cz/historie-obce/muzeum/, villanova@seznam.cz, tel.: 494 336 139, 602 936 946

Městské muzeum Lanškroun  - expozice Sklářství na pomezí Čech a Moravy 

Jde o první komplexní prezentaci oblastního jádra sklářské výroby na pomezí Čech a Moravy. Expozice vyjadřuje hold sklářskému řemeslu, představuje základní suroviny potřebné pro tavení skla – dřevo, křemen, vápenec a potaš. Součástí expozice je také nářadí sklářů, které se téměř nezměnilo od jeho počátků až do dnešní doby. Jádro expozice tvoří ucelená kolekce výrobků z produkce skláren v jednotlivých historických etapách od renesance až po secesi. Zvláštní místo zde zaujímá slavný sklářský rod Schürerů v čele s Dominikem Schürerem, který za svoji řemeslnickou a uměleckou dovednost obdržel šlechtický titul. Za jeho působnosti vzniklo z Mlýnického dvora významné hospodářské, společenské a kulturní centrum, které bylo v úzkém kontaktu s Moravou, Kladskem a zbylou západní částí Orlických hor. Samostatná muzejní expozice sklářství je malou splátkou, kterou dlužíme řemeslu, které nás nejvíce proslavilo ve světě.

Info pro skupiny: Pro větší skupiny je nutné objednat prohlídku předem. Možnost prohlídek dle dohody i mimo otvírací dobu?

Otvírací doba a vstupné: út – pá: 9 – 11.30 a 13 – 16 hod, so a ne: 13 -17 hod. Vstupné dospělí 30,-Kč, děti, důchodci a skupiny 20,-Kč, děti do ? let zdarma?

Kontakt: Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1 – zámek, 563 01 Lanškroun, www.muzeumlanskroun.cz, muzeum@muzeumlanskroun.cz, tel.: 465 324 328